Nautilus # 2

BRAZALETE // Colección Mar // Plata .950 Oxidada y Tumbaga

Eduardo Herrera, 2014